Embed

Hümanist Filmler

Yazmak istediğiniz filmleri birden fazla izleyin. Video, CD, VCD size yardımcı olacaktır. Sezgisel algı ve filmin gözlenme­si ilk izleyişte olur. Sonraki izlemelerde mantıksal destekler­le değerlendirme süreci başlar. Örneğin, Bergman'ın "Fanny Alexander" (1982) filmi çocukluk ve gençliği anlatır tezine ilk izlenimde karar verir, sonra filmde tezinizi doğrulayan gö­rüntüleri ayrıntılı olarak tanımlar ve listelersiniz.

I- Hümanist Film Eleştirisi Yapan Kişinin Yanıt Arayaca­ğı Sorular

1. Film, filme karşı güçlü bir duygusal tepki harekete ge­çirdi mi? Niçin?

2. Filmin teması neydi? Önemli mi, saçma mı? Film te­mayı nasıl açığa çıkarıyor.

3. Film karmaşık mı, konu kararlılığı belirsiz mi? Açık sözlü mü? Paradoksal mı? Alaylı mı?

4. Karakterler iki mi çok mu figürlü?

5. Filmin biçimsel görünümü-ışıklar, kompozisyon, yö­netimsel gibi filmin etkisine katılıyor mu?

6. Filmi kim yaptı? Bu kişi oyuncu mu? Filmin bir oyun­cu tarafından gerçekleştirilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz.

7. Film eski bir çalışma ise, bugün hala değerini koruyor mu? Niçin hala hatırlanmaya değer bir film?

8. Hollywood filmiyse sanatsal olup olmadığı?

9. Kitlesel seyircisi, Amerikan değerleri, yabancı görüş açıları, varsayımlar hakkında film bize bazı şeyleri an­latır mı?

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !